facebook

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

DZIAŁANIA

Obecna działalność Fundacji polega na:

 • umożliwianiu dzieciom niepełnosprawnym ruchowo oraz upośledzonym umysłowo korzystania z codziennej edukacji.
 • organizowaniu codziennego dowozu na w/w zajęcia zwłaszcza dzieciom z odległych wiosek i miejscowości powiatu bielskiego i żywieckiego.
 • umożliwianiu dzieciom nabywania nowych umiejętności psychofizycznych i ciągłego rozwoju w kierunku usamodzielnienia się.
 • realizacji dofinansowanych projektów
 • organizacji i prowadzeniu REHABILITACJI dzieci
 • organizacji bali i koncertów charytatywnych
 • wyposażaniu sal w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt rewalidacyjny i rehabilitacyjny
 • wzbogacaniu warsztatu pracy dzieci i specjalistów pracujących z dziećmi
 • zakupie nowoczesnych pomocy do STYMULACJI SENSOMOTORYCZNEJ I POLISENSOMOTORYCZNEJ
 • organizacji zajęć plastycznych i ruchowych w większych zespołach integracyjnych ze zdrowymi kolegami
 • zapewnieniu dojazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych specjalnie dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych busami fundacji „ PER CORDA”
 • organizacji indywidualnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym w szczególnych potrzebach

Fundacja z pozyskanych środków finansowych w ramach programów organizuje uczniom Zespołu Szkół Specjalnych dodatkowe zajęcia ruchowe z zakresu rehabilitacji, wyposaża sale w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

Prowadzona rehabilitacja ma na celu doskonalenie i usprawnianie sprawności fizycznej dzieci poprzez stosowanie różnorodnych zabiegów leczniczych i ćwiczeń rehabilitacyjnych dostosowanych odpowiednio do indywidualnych możliwości i potrzeb danego dziecka. Dodatkowo także przywracanie sprawności ruchowej uczniów mających problemy w poruszaniu się oraz korygowanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

Aby sprawnie realizować zadania statutowe, fundacja współpracuje z 6 Gminami z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego, Caritas diecezji Bielsko - Żywieckiej.

Fundacja współpracuje z innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy Łodygowice a także innymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żywieckiego.

Dzięki pozyskiwanym dotacjom Fundacja „PER CORDA” organizuje wycieczki, wyjazdy na zawody, basen, zajęcia oraz spotkania integracyjne, konkursy plastyczne oraz w ramach otrzymanych środków wzbogaca bazę dydaktyczną. Fundacja prowadzi ustawiczne działania mające na celu poprawę warunków nauki uczniów ZZS oraz umożliwienia jak najpełniejszego zrozumienia i uczestnictwa w życiu społecznym dzieci niepełnosprawnych.

 

| Powrót do góry strony |

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

E-PIT:

Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2011

PARTNERZY:

stat4u

Fundacja "Per Corda" posiada pisemne zgody rodziców na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
34-325 Łodygowice; ul. Żywiecka 210
tel.: 507-087-222; 660-410-654
email: percorda@op.pl